Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
อบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตโครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอม คลองสองน้ำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก 
ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) [2020-01-21] (อ่าน 0)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น [2020-01-21] (อ่าน 0)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) [2020-01-21] (อ่าน 0)
 ประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขาค้อม-คลองไครเหนือ ช่วงสุดท้าย ม.6 [2020-01-20] (อ่าน 2)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [2020-01-20] (อ่าน 1)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑ (หน้าวัวนอก) [2020-01-14] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) [2020-01-13] (อ่าน 6)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา [2020-01-06] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬา [2020-01-06] (อ่าน 9)
 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [2020-01-03] (อ่าน 12)
View All 
ข้อบัญญัติ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 131)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 110)
 รายงานประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 108)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 123)
 รายงานประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 128)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 130)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [2018-09-27] (อ่าน 108)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน [2018-09-27] (อ่าน 121)
 บันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 108)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 143)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 107)
 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 98)
 คำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 92)
 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [2018-09-27] (อ่าน 129)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) [2019-09-26] (อ่าน 44)
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน [2019-06-28] (อ่าน 91)
 ร้องทุกข์ ร้องเรียน [2019-06-28] (อ่าน 100)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2019-05-29] (อ่าน 82)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ [2019-03-13] (อ่าน 118)
 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) [2019-03-13] (อ่าน 107)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ [2019-03-13] (อ่าน 110)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-03-11] (อ่าน 110)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  [2019-02-25] (อ่าน 127)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ [2019-02-14] (อ่าน 101)
View All 
กระดานข่าว
  [2020-01-26] fvwsyvdMurbnibianbtzn (อ่าน 38)
  [2020-01-26] nsjolhrjfndsjenareae (อ่าน 80)
  [2020-01-25] dhzbjxhtomifeoyfw (อ่าน 904)
  [2020-01-24] rhdfhhsjbeNibiazelaw (อ่าน 337)
  [2020-01-23] helsldvsegififlUtteseRixnqb (อ่าน 423)
  [2020-01-23] jyegififlUtteseRixfri (อ่าน 356)
  [2020-01-22] hstkgljtreglsjdsEscotds (อ่าน 278)
  [2020-01-22] fvwyvdMurbnibiaxllak (อ่าน 165)
  [2020-01-22] nsjhrjfndsjenaregy (อ่าน 131)
  [2020-01-14] hflaflsldvsegififlUtteseRixduq (อ่าน 2363)
  [2020-01-14] julsdvsegififlUtteseRixkqj (อ่าน 261)
  [2020-01-14] hszshzbjxhtomifekkan (อ่าน 191)
  [2020-01-13] seohhhzyloNibiaduyns (อ่าน 229)
  [2020-01-12] hskgljtreglsjdsEscotfo (อ่าน 392)
  [2020-01-12] rhdfhsjbeNibiaruqsb (อ่าน 85)
  [2020-01-12] nsjhrfndsjenaresz (อ่าน 210)
  [2020-01-12] fagzgvfvwyvdMurbnibianbfsn (อ่าน 29)
  [2020-01-11] sehhhzyloNibiatcyqf (อ่าน 423)
  [2020-01-10] jwgfolaflsldvsegififlUtteseRixmsb (อ่าน 311)
  [2020-01-10] rhdfhbeNibiagtniz (อ่าน 113)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  ไม่พบข้อมูล

Post | View All  
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!