Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
การกำเนินกิจกรรมตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วนงานอบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตโครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอม คลองสองน้ำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว
 
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก 
ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2020-04-03] (อ่าน 4)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีก printer) [2020-04-03] (อ่าน 4)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบประปาสนามกีฬาประจำตำบล ม.6 [2020-04-01] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนายเส้ง ม.1 [2020-04-01] (อ่าน 5)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 (กองคลัง) เดือน ม.ค. - มี.ค.63 [2020-04-01] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2020-04-01] (อ่าน 6)
 ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่าปอม [2020-04-01] (อ่าน 5)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-04-01] (อ่าน 4)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อทำหน้ากากอนามัย [2020-03-30] (อ่าน 24)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น [2020-03-26] (อ่าน 6)
View All 
ข้อบัญญัติ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 170)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 139)
 รายงานประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 129)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 148)
 รายงานประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 158)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 157)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [2018-09-27] (อ่าน 128)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน [2018-09-27] (อ่าน 149)
 บันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 128)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 166)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 131)
 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 121)
 คำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 116)
 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [2018-09-27] (อ่าน 155)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) [2019-09-26] (อ่าน 81)
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน [2019-06-28] (อ่าน 119)
 ร้องทุกข์ ร้องเรียน [2019-06-28] (อ่าน 125)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2019-05-29] (อ่าน 108)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ [2019-03-13] (อ่าน 144)
 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) [2019-03-13] (อ่าน 133)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ [2019-03-13] (อ่าน 152)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-03-11] (อ่าน 137)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  [2019-02-25] (อ่าน 148)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ [2019-02-14] (อ่าน 130)
View All 
กระดานข่าว
  [2020-04-06] iujvtyjolbnknbssbdsjenarerm (อ่าน 196)
  [2020-04-05] iujvtyjolbnknbssbdsjenarenl (อ่าน 1407)
  [2020-04-05] iujvtyjolbnknbssbdsjenareyo (อ่าน 1181)
  [2020-04-05] sdgbnfbafetjglsjdsEscotua (อ่าน 1435)
  [2020-04-04] sdgbnfbafetjglsjdsEscotaw (อ่าน 2655)
  [2020-03-30] iujvtyjbnknbssbdsjenarexs (อ่าน 15609)
  [2020-03-30] gbnfbafetjglsjdsEscotac (อ่าน 2852)
  [2020-03-30] pxkgjhwi (อ่าน 964)
  [2020-03-30] goplentenlido tyebz (อ่าน 1968)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  ไม่พบข้อมูล

Post | View All  
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!