ประกาศ
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

เอกสารแนบ :

ปะกาศ