ภาพกิจกรรม
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561

เอกสารแนบ :

นายกกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี
นายกกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี  

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี  

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮน
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮน  

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮน
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮน  

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮน
โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮน