ภาพกิจกรรม
 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก

ณ เขื่อนป่าพรุ ม.6 บ้านเขาค้อม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ :

พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ
พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ  

พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ
พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ  

พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ
พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ  

พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ
พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ  

พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ
พิธีปล่อยพันสัตว์น้ำ