Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
โครงสร้างบุคลากร
กองช่าง
     
  นายอดิศักดิ์ หิรัญ  
 

นายอดิศักดิ์ หิรัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
นายเอกลักษณ์ อุ่นนุช นายมนูญ จิตต์สบาย นางสาวสุฑารัตน์ เกตุแก้ว

นายเอกลักษณ์ อุ่นนุช
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายมนูญ จิตต์สบาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวสุฑารัตน์ เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

     
นางภิญญดา เจริญสุข นายสมชาย แซ่ฮ้ำ นายสมเกียรติ มุคุระ

นางภิญญดา เจริญสุข
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสมชาย แซ่ฮ้ำ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ มุคุระ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

     
นายวุฒินันท์ ใจตรง นายนิรันดร์ เผ่าสุภาพ นายบุญชู เหล่าเส็น

นายวุฒินันท์ ใจตรง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายนิรันดร์ เผ่าสุภาพ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายบุญชู เหล่าเส็น
พนักงานประจำรถขยะ

     
นายบุญช่วย สมบูรณ์ นายดนัย ขาวขำ  

นายบุญช่วย สมบูรณ์
พนักงานประจำรถขยะ

นายดนัย ขาวขำ
พนักงานประจำรถขยะ


     
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!