Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง

กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง บ้านทะคลอง ม.6

กลุ่มจักสาน ม.1 (บ้านวังน้ำเขียว)

กลุ่มเครื่องแกง ม.1 (บ้านทุ่ง)

 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!