Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ท่าปอมคลองสองน้ำ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้เป็น UNSEEN จังหวัดกระบี่ มีลักษณะพิเศษทางชีวภาพ คือมี 2 สายน้ำ 3 ถิ่นป่า เป็นจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม มีป่าชายเลน ป่าดิบชื้นและป่าพุ เดิมท่าปอมเป็นป่ารกทึบก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชาวบ้านในบริเวรนี้ (พื้นที่ ม.2) เชื่อกันว่าเป็นป่าอาถรรถ์มีเทวดาคอยปกปักรักษาผืนป่าและต้นไม้ และมีจระเข้เฝือก รักษาสายน้ำเป็นบริเวณที่ไม่มีใครเข้ามาอาศัยอยู่ จนมีผู้มีวิชาอาคม ชื่อ"โต๊ะปอม" มาอยู่ในป่าแห่งนี้ เลยเป็นที่มาของคำว่า "ท่าปอม"

อ่างเก็บน้ำเขาค้อม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลเขาคราม มีลักษณะเป็นป่าพุมีน้ำตลอดปี มีภูเขาหินปูน และสัตว์น้ำนานาชนิด และสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชาวบ้านในตำบลเขาครามนิยมไปตกปลา หาสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว ถือเป็นครัวของตำบลเขาครามเลยก็ว่าได้


ท่าปอม

 


ท่าปอม

 


ท่าปอม

 


ท่าปอม

 


อ่างเก็บน้ำเขาค้อม

 


อ่างเก็บน้ำเขาค้อม

 


อ่างเก็บน้ำเขาค้อม

 


อ่างเก็บน้ำเขาค้อม

 


อ่างเก็บน้ำเขาค้อม

 

 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!