Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดิมที ในพื้นที่ของตำบลเขาครามเป็นพื้นที่ป่าทึบมีภูเขาและบริเวณ บ้านเขาคราม (พื้นที่หมู่ที่ 4) จะมีต้นครามเป็นจำนวนมาก และชาวบ้านในสมัยก่อนได้นำต้นครามมาใช้ในการย้อมผ้า ทำให้ประชาชนทั่วไปรียกว่า "เขาคราม" จึงเป็นชื่อเรียกตำบลในเวลาต่อมา

ข้อมูลพื้นที่

  1. ที่ตั้ง
  2. อาณาเขต
  3. จำนวนประชากร
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!