Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
อบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตโครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอม คลองสองน้ำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก 
ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ศพด.บ้านทุ่ง ม.1 [2019-11-12] (อ่าน 1)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-11-11] (อ่าน 1)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปี๊ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-11-11] (อ่าน 2)
 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-11-11] (อ่าน 1)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) [2019-10-30] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านทุ่งต้น [2019-10-30] (อ่าน 2)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านทุ่ง) [2019-10-30] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปี [2019-10-30] (อ่าน 4)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน [2019-10-30] (อ่าน 9)
 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-10-30] (อ่าน 4)
View All 
ข้อบัญญัติ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 102)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 83)
 รายงานประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 87)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 103)
 รายงานประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 103)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 106)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [2018-09-27] (อ่าน 86)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน [2018-09-27] (อ่าน 93)
 บันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 83)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 119)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 84)
 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 76)
 คำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 72)
 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [2018-09-27] (อ่าน 103)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) [2019-09-26] (อ่าน 16)
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน [2019-06-28] (อ่าน 63)
 ร้องทุกข์ ร้องเรียน [2019-06-28] (อ่าน 79)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2019-05-29] (อ่าน 55)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ [2019-03-13] (อ่าน 90)
 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) [2019-03-13] (อ่าน 84)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ [2019-03-13] (อ่าน 73)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-03-11] (อ่าน 84)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  [2019-02-25] (อ่าน 99)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ [2019-02-14] (อ่าน 79)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-11-12] yhskzxurfndsjenarexw (อ่าน 304)
  [2019-11-11] hkggolsjdsEscotnh (อ่าน 1225)
  [2019-11-11] yhskzxurfndsjenarepz (อ่าน 1027)
  [2019-11-11] jurxbgjxhtomifehlwi (อ่าน 309)
  [2019-11-10] eggeuyseloNibianchbu (อ่าน 717)
  [2019-11-05] yhskurfndsjenareac (อ่าน 1651)
  [2019-11-04] rjhrgfsdvsegififlUtteseRixhfe (อ่าน 1149)
  [2019-11-04] mguajsgeolgfxsfvfnugThoMoqwt (อ่าน 195)
  [2019-11-04] hkggsjdsEscotzu (อ่าน 348)
  [2019-11-04] yhskurfndsjenarewf (อ่าน 124)
  [2019-11-03] dnebdfhbeNibialewsp (อ่าน 438)
  [2019-11-03] mdujsgeolgfxsfvfnugThoMozpa (อ่าน 367)
  [2019-11-03] eggeseloNibialwrgr (อ่าน 448)
  [2019-11-02] juregjxhtomifeduoo (อ่าน 749)
  [2019-11-01] scbayvdMurbnibiartnax (อ่าน 776)
  [2019-10-31] eggeseloNibiaqdrmj (อ่าน 1018)
  [2019-10-31] rjhrgfssegififlUtteseRixtsq (อ่าน 904)
  [2019-10-31] dnebdfhbeNibiaxcjrf (อ่าน 63)
  [2019-10-31] mdujsgeolgfxsfvfnugThoMoumm (อ่าน 181)
  [2019-10-31] hkggsjdsEscotqq (อ่าน 155)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  ไม่พบข้อมูล

Post | View All  
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!