Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
อบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตโครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอม คลองสองน้ำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก 
ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมประตูรั้วและประตูภายใน ศพด.บ้านไหนหนัง [2019-12-06] (อ่าน 2)
 ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [2019-12-04] (อ่าน 3)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บ 6072 กระบี่ [2019-12-03] (อ่าน 3)
 ประกาศการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [2019-11-29] (อ่าน 3)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [2019-11-29] (อ่าน 15)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2019-11-28] (อ่าน 8)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง [2019-11-27] (อ่าน 8)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [2019-11-26] (อ่าน 5)
 ประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลางอาคารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 ภาคเรียน 2/2562 [2019-11-22] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-11-21] (อ่าน 8)
View All 
ข้อบัญญัติ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 114)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 96)
 รายงานประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 97)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 112)
 รายงานประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 115)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 117)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [2018-09-27] (อ่าน 96)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน [2018-09-27] (อ่าน 104)
 บันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 96)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 132)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 96)
 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 88)
 คำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 82)
 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [2018-09-27] (อ่าน 116)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) [2019-09-26] (อ่าน 27)
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน [2019-06-28] (อ่าน 76)
 ร้องทุกข์ ร้องเรียน [2019-06-28] (อ่าน 87)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2019-05-29] (อ่าน 68)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ [2019-03-13] (อ่าน 102)
 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) [2019-03-13] (อ่าน 95)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ [2019-03-13] (อ่าน 87)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-03-11] (อ่าน 97)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  [2019-02-25] (อ่าน 111)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ [2019-02-14] (อ่าน 87)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-12-05] scsdbagzyvdMurbnibiaynoob (อ่าน 3484)
  [2019-12-05] wgewgfsdvsegififlUtteseRixdrd (อ่าน 205)
  [2019-12-05] tvdseloNibiacwwnp (อ่าน 506)
  [2019-12-04] hwxreglsjdsEscotbk (อ่าน 878)
  [2019-12-04] juhrrxthbgjxhtomifekvhf (อ่าน 867)
  [2019-12-04] hrfhbgdfhbeNibiaoftzb (อ่าน 840)
  [2019-12-03] hzxurfndsjenarelu (อ่าน 704)
  [2019-12-01] hrfhbdfhbeNibiascqzd (อ่าน 4459)
  [2019-11-30] scdbagzyvdMurbnibiaapour (อ่าน 1235)
  [2019-11-29] hkggoreglsjdsEscotix (อ่าน 1027)
  [2019-11-29] hkggoreglsjdsEscotnq (อ่าน 1343)
  [2019-11-28] rjhdmrgewgfsdvsegififlUtteseRixfdz (อ่าน 1208)
  [2019-11-27] hkggoreglsjdsEscotwe (อ่าน 2252)
  [2019-11-27] nuyvdseloNibiaosxpp (อ่าน 938)
  [2019-11-27] scdbagzyvdMurbnibiaffwza (อ่าน 156)
  [2019-11-27] rjhdmrgwgfsdvsegififlUtteseRixcop (อ่าน 291)
  [2019-11-26] hrfhbdfhbeNibiargobw (อ่าน 2120)
  [2019-11-26] jurxthbgjxhtomiferlft (อ่าน 69)
  [2019-11-25] jurxthbgjxhtomifeazjl (อ่าน 908)
  [2019-11-25] phppskzxurfndsjenarenr (อ่าน 646)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  ไม่พบข้อมูล

Post | View All  
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!