Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
อบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตโครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอม คลองสองน้ำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก 
ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา [2020-02-19] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถ (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน)  [2020-02-19] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง  [2020-02-19] (อ่าน 7)
 ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเพียร-ควนนกฮัง ช่วงที่ ๔ ม.๔ [2020-02-18] (อ่าน 5)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอื้ทำงาน (สำนักงานปลัด)  [2020-02-17] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ DLTV [2020-02-14] (อ่าน 6)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแผนที่ตำบล [2020-02-12] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง [2020-02-03] (อ่าน 10)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโกศล สุมารี - ท่าปะหรี่ หมู่ที่ ๓  [2020-01-30] (อ่าน 12)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังน้ำเขียว - บ้านหน้าวัว หมู่ที่ ๑ [2020-01-30] (อ่าน 12)
View All 
ข้อบัญญัติ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 148)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 124)
 รายงานประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 119)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 137)
 รายงานประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 145)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 146)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [2018-09-27] (อ่าน 119)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน [2018-09-27] (อ่าน 136)
 บันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 120)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 156)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 119)
 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 110)
 คำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 104)
 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [2018-09-27] (อ่าน 143)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ศพด.บ้านไหนหนัง) [2019-09-26] (อ่าน 62)
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน [2019-06-28] (อ่าน 106)
 ร้องทุกข์ ร้องเรียน [2019-06-28] (อ่าน 111)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2019-05-29] (อ่าน 95)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ [2019-03-13] (อ่าน 131)
 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) [2019-03-13] (อ่าน 120)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ [2019-03-13] (อ่าน 137)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-03-11] (อ่าน 125)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  [2019-02-25] (อ่าน 137)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ [2019-02-14] (อ่าน 113)
View All 
กระดานข่าว
  [2020-02-23] ikndsjenareww (อ่าน 25)
  [2020-02-22] gdolsjbeNibiatzrji (อ่าน 2493)
  [2020-02-20] ehjouggififlUtteseRixsvt (อ่าน 4504)
  [2020-02-20] sglojoltreglsjdsEscotka (อ่าน 889)
  [2020-02-19] sglojoltreglsjdsEscotii (อ่าน 3060)
  [2020-02-19] gdolsjbeNibiabufug (อ่าน 1191)
  [2020-02-17] gdolsjbeNibiakliax (อ่าน 4154)
  [2020-02-17] ehjggififlUtteseRixxuk (อ่าน 813)
  [2020-02-16] sglojoltreglsjdsEscotwp (อ่าน 656)
  [2020-02-16] gdolsjbeNibiaihpar (อ่าน 788)
  [2020-02-16] rghzyjyloNibiaridyq (อ่าน 1093)
  [2020-02-16] nsgsbndsjenarepz (อ่าน 243)
  [2020-02-15] nsgsbndsjenareay (อ่าน 1376)
  [2020-02-15] sglojoltreglsjdsEscotez (อ่าน 2490)
  [2020-02-14] nsgsbndsjenarexh (อ่าน 1165)
  [2020-02-14] nsgsbndsjenareox (อ่าน 947)
  [2020-02-14] gdsjbeNibiagaqmh (อ่าน 1875)
  [2020-02-14] hzyjyloNibiaaitxf (อ่าน 1414)
  [2020-02-14] is generika 150mg (อ่าน 1766)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  ไม่พบข้อมูล

Post | View All  
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!