Welcome to Khaokram.go.th
 

| ทดสอบข่าว

 
   
ภาพกิจกรรม
อบต.เขาคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตโครงการคัดเเยกขยะ 17 ก.ย. 61 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าปอม คลองสองน้ำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเเละแมว โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรี(การฝึกอบรมการทำกระเป๋าแฮนด์เมด)4กันยายน2561
 
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก 
ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน [2019-08-14] (อ่าน 2)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น [2019-08-13] (อ่าน 6)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครืองปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง [2019-08-07] (อ่าน 9)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [2019-08-07] (อ่าน 9)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ (ตู้แร็ค) [2019-08-02] (อ่าน 9)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [2019-08-02] (อ่าน 9)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-08-02] (อ่าน 8)
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ก [2019-08-01] (อ่าน 11)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ [2019-07-31] (อ่าน 10)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตาด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านเขาขาว [2019-07-30] (อ่าน 10)
View All 
ข้อบัญญัติ
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 70)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 51)
 รายงานประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 56)
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 68)
 รายงานประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 65)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 74)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน [2018-09-27] (อ่าน 58)
 บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน [2018-09-27] (อ่าน 56)
 บันทึกหลักการและเหตุผล [2018-09-27] (อ่าน 48)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [2018-09-27] (อ่าน 89)
 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [2018-09-27] (อ่าน 54)
 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 48)
 คำแถลง [2018-09-27] (อ่าน 46)
 ข้อมูลเบื้องต้นของอปท [2018-09-27] (อ่าน 73)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ เดือน [2019-06-28] (อ่าน 29)
 ร้องทุกข์ ร้องเรียน [2019-06-28] (อ่าน 30)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ บธ1193 กระบี่ [2019-05-29] (อ่าน 30)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง(โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ [2019-03-13] (อ่าน 54)
 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาครามคัพฯ) [2019-03-13] (อ่าน 51)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพ [2019-03-13] (อ่าน 43)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-03-11] (อ่าน 50)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  [2019-02-25] (อ่าน 71)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง (โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเ [2019-02-14] (อ่าน 48)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6222 กระบี่ [2019-02-13] (อ่าน 48)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-06-22] Корпусная мебель от производителя (อ่าน 3639)
  [2019-03-04] จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อ (อ่าน 8087)
  [2019-01-20] Cheapest Propecia Uk EllCemi (อ่าน 257742)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  ไม่พบข้อมูล

Post | View All  
 
นายบัณฑูรย์   ภูมิภมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
นายบัณฑูร ภูมิภมร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม
 
 
Top!
Top!